Le Clercq

Sinds 1990 actief als zelfstandig middelgrote projectontwikkelaar. Met onze ervaring, deskundigheid en ambitie ontwikkelen wij bouwprojecten van kwaliteit. Projecten die bijdragen aan een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving.

Onze activiteiten
Vanuit Deventer opereren we landelijk. Onze projecten variëren van experimenteel en kleinschalig, tot grootschalige ontwikkeling, zowel binnenstedelijk als in de uitbreidingsgebieden. Naast eigen risicodragende projecten zijn de laatste jaren ook de projectmanagementactiviteiten uitgebouwd. Jaarlijks realiseren wij circa 300 woningen.

Onze werkwijze
Als antwoord op de veelal standaardmatige projectbenadering, onderscheiden wij ons door een intensieve, directe en persoonlijke betrokkenheid gedurende het gehele proces; van planvisie tot en met realisatie. Elk project is uniek. Voor de ontwikkeling van projecten benutten wij de kwaliteiten van de locatie. Wij zoeken daarbij naar een goed evenwicht tussen bijzondere architectuur en een optimaal woonmilieu. Daarbij staan een aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding en duurzame ontwikkeling voorop. Dat brengt ons tot unieke ontwikkelingen waarbij duurzaamheid op een harmonieuze wijze wordt geïntegreerd in de opgave. Wij selecteren professionals zoals stedenbouwkundigen, architecten, adviseurs en aannemers die passen bij de opdracht en een toegevoegde waarde hebben voor het project.

Kenmerkend
Als onafhankelijke ontwikkelaar met een allround team en korte lijnen, zijn wij flexibel en slagvaardig, ambitieus en gedreven. De intensieve en persoonlijke betrokkenheid blijft gedurende het gehele ontwikkelproces voorop staan. Onze projecten onderscheiden zich door de bijzondere architectuur en de 'menselijke maat'; geen massabouw, maar unieke ontwikkelingen met een meerwaarde voor de gemeente, de bewoner en de omgeving.